Výsledkový portál

Anonymizovaný výsledek je na portálu dostupný po dobu 30 dní po prvním přihlášení klienta, nejdéle však 1 rok od jejich přenesení na portál.

Informace o průběhu vyšetření, které klient nalezne na výsledkovém portálu:

  • Jakmile obdržíme vzorky k vyšetření, založí se záznam.
  • Jakmile je potvrzena platba, tato informace je přidána k záznamu.
  • Po splnění obou podmínek (obdrželi jsme vzorky k vyšetření a potvrzení platby) je započato s vlastním vyšetřením. Tato informace je také předána na výsledkový portál.
  • Po ukončení vyšetření je na výsledkový portál předána informace o výsledku v anonymizovaném tvaru, tj. bez osobních údajů.

Úplný výsledek je možné stáhnout z portálu po ukončení vyšetření jen tehdy, pokud klient souhlasí s umístěním úplného výsledku vyšetření na výsledkovém portálu. V dokumentu s úplným výsledkem jsou uvedeny údaje z PRŮVODKY VZORKŮ tak, jak je klient zadal, tj. jméno, příjmení, adresa (pokud je zadal).

Úplný výsledek testu bude doručen jen na tento zabezpečený portál. Tam si po zadání svého ID a přístupového kódu může klient stáhnout a vytisknout kompletní výsledek svého vyšetření jako soubor v PDF formátu podepsaný elektronickým podpisem (tzn., že tento dokument má váhu papírového originálu). Tento dokument bude z portálu odstraněn automaticky 24 hodin po prvním stažení.

Z důvodu vysokého stupně zabezpečení je klient při stahování dokumentu s úplným výsledkem vyzván k zadání kódu, který je mu v té chvíli odeslán pomocí SMS zprávy na číslo mobilního telefonu, které zadal do průvodky vzorků.

Výsledkový portál >>